Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
bezironii
20:11
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
20:11
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
20:05
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
bezironii
20:02
6356 0d4a
bezironii
19:58
bezironii
19:54
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
19:54
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
19:50

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
20:11
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
20:11
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
20:05
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
bezironii
20:02
6356 0d4a
bezironii
19:58
bezironii
19:54
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
19:54
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
20:11
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
bezironii
20:05
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
bezironii
20:02
6356 0d4a
bezironii
19:58
bezironii
19:54
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl